Eskuragarri ditugun bukaerak ugariak dira, LINU, ARE, CRUSH edo betiko MATE
eta DISDIRATUAK deritzan laminatuetatik bastidore batean josiriko texturizatuetararte.

Zure argazki eta laminak ikusgarri geratuko dira aukera hauekin.